سوابق اجرایی

 1-   عضو رسمي وزارت جهادكشاورزي از سال 1372 تاكنون(به مدت بیست سال).

2-   معاون آموزشي ودانشجويي موسسه آموزش عالي علمي كاربردي جهادكشاورزي – از سال 1390 تا ارديبهشت 91.

3-   رئیس گروه تخصصی شیلات وآبزیان موسسه علمی کاربردی جهاد کشاورزی- از سال 1375 به مدت 16سال.

4-   دبیروعضو هسته برنامه ریزی آموزشی شیلات ایران از سال 1373 تا کنون(19سال).

5-   مدیر گروه شیلات مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی در سال1377.

6-   عضو شوراي برنامه ريزي درسي شيلات ايران از سال 74لغايت78 (دفتر آموزش شيلات ايران)

7-   عضو انجمن علوم وفنون دریایی سال1373.

8-   عضو هيات علمي بورسيه دانشگاه آزاد اسلامي لاهيجان ، به مدت يكسال در سال 1374.

9-   دارای ID کارت مدرسی دانشگاه جامع علمی کاربردی از سال 1379 تاکنون.

10-عضو هیات تحریریه نشریه آموزشي علمی کاربردی-1382-1384.

11- عضو کمیته آموزشی شیلات دانشگاه جامع علمی کاربردی از سال 1384تاکنون.

12- عضو انجمن بین المللی ماهیان خاویاری(WS.C.S)2003-2007.

13- عضو انجمن آبزي پروري اروپا از سال2003 تاكنون.

14- مدیرگروه اولين دوره کارشناسی مهندسي صید وبهره برداری –مرکز آموزش علمی کاربردی بوشهر-1379-اولين باردرکشور.

15- عضو انجمن صنایع دریایی ایران .سال1384.

16- عضو کمیته علمی فنی موسسه تحقیقات شیلات ایران از سال 1383 تاکنون.

17- عضویت در کمیسیون های فرهنگی ودانشجویی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی 1384 تاسال 1390.

18-عضویت در کمیسیون نظارت و ارزشیابی  موسسه آموزش عالی علمی کاربردی 1385 تاسال 1390.

19- عضوکمیته علمی و چهارمین همایش ملی آموزشهای علمی کاربردی (تبریز1381).

20- عضوهیات داوران پنجمین همایش ملی آموزشهای علمی کاربردی(شیراز-1383).

21- عضوهیات داوران ششمين همایش ملی آموزشهای علمی کاربردی(مشهد-1386)

22- طراح سوال كنكور علمي كاربردي در سازمان سنجش و آموزش كشور از سال 1375 بمدت 17سال تا كنون (مقاطع كارداني و كارشناسي و كارشناسي ارشد) با دروس تخصصي شيلاتي.

23-  طراح سوال آزمون دروس شیلات  پيام نور سال1391و92.

24- راه اندازي آزمايشگاه و كارگاه هاي تخصصي شيلات در استانهاي بوشهر،هرمزگان، گيلان،اصفهان، چابهار از سال 79 لغايت 90.

25- عضو كميته تخصصي تدوين برنامه راهبردي تحقيقات محصول-موضوعي ماهيان موسسه تحقيقات شيلات ايران از سال 85 لغايت 90.

26- مدير داخلي فصلنامه علمي-پژوهشي پژوهش، مديريت آموزش كشاورزي، با درجه علمي پژوهشي و ISCاز سال89 تا اردیبهشت 91.

27- عضو كميته علمي فني آموزش موسسه آموزش عالي علمي كاربردي جهاد كشاورزي سال 90 .

28-نايب رييس كمیسيون آموزش موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد كشاورزي ازسال 90 لغايت  اردیبهشت91 .

29-نايب رييس كمیسيون دانشجويي موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد كشاورزي درسال 90 لغايت اردیبهشت 91 .

30-عضو كمیسيون پژوهشي موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد كشاورزي درسال 90 .

31-نايب رييس كمیسيون اطلاع رساني موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد كشاورزي درسال 90 لغايت 91 .

32-عضو كميته رفاهي موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد كشاورزي 1389 لغایت تیرماه 91.

33-دبير كميته انتخاب و انتصاب مديران موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد كشاورزي در سال 90.

34-عضو كمیسيون انتشارات و تدوين منابع درسي موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد كشاورزي درسال 90.

35-نماينده موسسه علمي كاربردي جهادكشاورزي در وزارت علوم تحقيقات وفناوري در قانون بودجه دانشگاه ها(لايحه بودجه 108) از ديماه سال 90تاكنون.

36-نظارت و برنامه ريزي در فعاليت هاي دانشجويي راهيان نور، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد كشاورزي،محل برگزاري استان خوزستان، سال 90.

37-عضو كميته انتخاب كار آفرين برتر سال 90 ، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد كشاورزي

38-عضو بسيج( اساتيد )موسسه آموزش عالي علمي كاربردي جهاد كشاورزي از  سال راه اندازی آن سال 1384 تا كنون .

39-نماينده منتخب اعضاي هيات علمي ومدرسين موسسه آموزش عالي علمي كاربردي ومراكز آموزش جهاد كشاورزي كشور- ازسال 1390  ادامه دار.

40-عضو هيات رئيسه موسسه علمي كاربردي جهادكشاورزي دومين ركن اجرايي، سالهاي90و91.

41-عضو شوراي موسسه علمي كاربردي جهادكشاورزي، دومين ركن سياستگذاري،  ازسال90 تاكنون ادامه دار.